شرکت قدیر لوله پاسارگاد

انتخاب زبان

 

لوله های دو جداره یا گروگیت از سایز 160 الی 800 میلیمتر و اسپیرال 900 الی 2500 میلیمتر را با سفتی 16 و 31.5 و 64 کیلو نیوتن بر اساس استاندارد تولید با استفاده از چهار خط تولید می کند. در آینده نزدیک اقدام به خرید قالب و تولید لوله گروگیت از قطر 800 الی 1200 میلیمتر  به صورت گروگیت کوپلر سرخودنیز خواهد نمود.

 

قطر داخلی (میلیمتر )

قطر خارجی (میلیمتر )

ارتفاع بروفیل (میلیمتر)

 

160

200 

250 

315 

400

500 

600

700

800

 

187

232.8

292 

368.2

467.5 

584

708

818

925

 

 

14

17.4 

21 

27.1 

33.7

42

54

59

62

 

 

منهول‌ها (آدم روها) بعنوان ابنیه فنی برای بازرسی و نظافت شبکه‌های فاضلاب بکار می‌روند و از سه قسمت تیپر ورودی ،‌بدنه منهول یا اتاقک بازدیـد و کفی منهول تشـکـیل شـده‌انـد. منهـول‌هـا در فواصل ٥٠ تا ١٥٠ متری و در نقاطی که تغییراتی در جهت یا اندازه لوله یا تغییرات قابل ملاحظه‌ای در مقاذیر لوله وجود دارد ، کــار گذاشــته مـی‌شـوند. طـرح منهـول‌هـای (بتنی و آجری و پلاستیکی) مورد استفاده در شبکه های فاضلاب معمولا استاندارد شده است و بیشتر شهرهای بزرگ از این طرح های تصویب شده استفاده می‌نمایند.

از آنجـا که در خصوص چگونگی اجـرای منهول‌های خطوط فاضلاب چـندین گزینه پیش رو داریم‌؛ بنابراین بررسی کیفی آنها و تشـخیص اینکــه کــدام یـک بـا توجــه بـه شرایط منطقه کارایی بهتری دارد، ضروری خواهد بود.

image-1.JPG - 10.1 kb 

 

برخـی مزایای منهول‌های پیش ساخته پلی اتیلن به شرح زیر است‌

ا- سرعت و زمان اجرای آن بسیار کمتر از منهول بتنی است بطوریکه در یک روز ترانشه باز و بسته می‌شود.

٢- سبک بودن منهول پلی اتیلن موجب سهولت در حمل و نقل و نصب آن می‌گردد.

٣- سطح صاف منـهول پلی اتیلن مـانع چســبیدن مـواد بـه دیـواره‌هـا مـی‌شـود از طرفــی هزینــه نگهـداری و شستشوی آن کمتر است‌.

٤- رنگ روشن و سطح صیقلی منـهول‌، درون آن را قابل رویت کرده است‌.

٥- مقاومت در برابر لیســتی از مـواد شــیمیائی مختلـف حاصـل از فاضـلاب یـا خــاک از خــواص منحـصـر بفـرد منهول‌های پلی اتیلن نسبت به منـهول‌های بتنی می‌باشد.

٦- انعطاف پذیری پلــی اتــیلن موجـب سـازگاری در برابــر نشسـت‌های نامتقـارن زمـین و حـرکــت‌هـای کوچــک آن می‌شود.

٧- پیش بینی پله و ماهیچه در بدنه منهول و عدم نیاز به نصب پله و ماهیچه سازی بصورت مجزا

٨- هم جنس بودن منـهول با لوله موجب سهولت در آب بندی کامل شبکه می‌شود.

٩- زیرسازی یکسان منهول و لوله نشستهای نامتقارن آنها را از بین می‌برد.

 سهولت انشعاب گیری از کفی منهول

قابلیت تولید با کفی ماهیچه دار

 ابندی قطعات با واشر