نحوه اتصال لوله های دو جداره

نحوه اتصال لوله های دو جداره

  • نحوه اتصال لوله های دوجداره

 

 

1.نحوه اتصال لوله های دوجداره

لوله های تولیدی شرکت به صورت کوپلر سر خود بوده و اتصال آنها از یک سمت انجام می شود. برای اتصال بایستی سر لوله (نری) و داخل کوپلر (مادگی) تمیز گردد و سپس واشر مربوطه روی  سر لوله درست قرار گیرد و بعد توسط آب و صابون یا ماده دیگر روانکتری بشود.

با استفاده از تیفور لوله را داخل کوپلر قرار داده، بایستی دقت شود که واشر لاستیکی روی لوله نچرخد چون در این صورت آب بند نمی شود.

 

الف) ترانشه های لوله کاروگیت

عرض ترانشه طبق استاندارد ها نبایستی از آنچه که برای متراکم کردن و خاک ریزی دو طرف لوله نیزا است بیشتر باشد، در واقع عرض ترانشه بستگی به مصالح خاکریزی، روش تراکم و قطر لوله خواهد داشت.

 

عرض متداول برای لوله های قطر 250 الی 600 میلیمتر دوبرابر قطر حارجی ول لوله های 700 الی 900 میلیمتر معمولا مساوی قطر خارجی به اضافه 0.6 متر می باشد و برای لئله های بالای 1000 میلیمتر به بالا، عرض ترانشه مساوی قطر خارجی به اضافه یک متر است. عرض ترانشه میتواند بر حسب نوع مصالح خاکریزی و روش تراکم متفاوت باشد.

 

برای مواقعی دو یا بیشتر لوله کاروگیت در کنار هم قرار میگیرنذ فاصله بین لوله ها بر اساس جدول ذیل تغییر می یابد.

 

 
ب) زیر سازی

 

زیر سازی قسمتی از مجموعه خاکریزی است که مستقیما روی فونداسیون بنا می شود و در واثع مسیر سازی باید به اندازه ای باشد که تکیه گاه محکمی برای لئله ایجاد نماید و گرید لوله را حفظ مکاید، معمولا حداقل عمق متدوال کف سازی (_) می باشد.

 

 

ج) ماهیچه سازی

 

محدوده گرده لوله در مجموعه خاکریزی، بیشترین مقاوما در مثابل باز حاصل از خاک و ترافیک را فراهم می نماید. مصالح خاکریز باید به صورت لایه لایه یا مرحله ای و به طور یکنواخت در طرفیم لوله قرتر گیرد و مصالح باید به زیر لوله رانده شود تا فواصل خالی پر شوند، در صورتیکه نیاز به تراکم سازی باشد بایستی این کار به صورتی انجامگیرد که مسیر لوله عوض نشود و از قرار گرفتن دستگاه تراکم روی لوله به صورت مستقیم جلوگیری به عمل آید. خاکریزی تا خط مرکزی لوله ادامه پیدا نمیکند تا محدوده ماهیچه سازی دور لوله کامل شود

 

 

ح) خاکریز اولیه

 

خاکریز اولیه بار های وارد شده را در محدوده گرده لوله تقسیم میکند، این بخش از تاج لوله تا خط مرکزی لوله حداقل 0.15 متر فاصله دارد.

 

د) خاکریز نهایی

 

خاکریز نهایی از لایه خاکریزی اولیه تا سطح زمین امتداد دارد. این خاکریزی مستقیما تکیه گاهی بر اساس لوله محسوب نمی شود. ولی نقش مهمی در توزیع بر روی لوله ایفائ میکند، در محل های پر رفت و آمد ارتفاع خاکریزی اولیه و نهایی باید حداقل 0.3 متر باشد.